Դպրոցի անձնակազմ

Տնօրեն՝ Անահիտ Մուսայելյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Անուշ Գևորգյան

Գրադարանավար՝ Վարսենիկ Փիրուզյան

Սպասարկող բանվոր՝ Ռուբիկ Մաթոսյան

Տեխ. անձնակազմ՝ Վարդանուշ Սահակյան

Օպերատոր՝ Վիկտորիա Պարանյան